Články

Zubný kaz v mliečnom chrupe

Zubný kaz je najčastejšie ochorenie tvrdých zubných tkanív. Jedná sa o lokalizované ochorenie, ktoré vzniká spolupôsobením potenciálne patogénných mikroorganizmov a vonkajších faktorov. Podľa stupňa závažnosti sa kaz prejavuje rôznou symptomatológiou. Postihuje nielen trvalé zuby, ale aj mliečny chrup a to dokonca už po prerezaní prvých zubov (obdobie 0,5 – 3 rokov).

Kazivý proces sa v mliečnom chrupe šíri rýchlo, často býva ohrozená zubná dreň.