Implantológia

Zubný implantát (známy aj ako kostný implantát alebo fixtúra), je komponent, využívaný v chirurgickom obore- implantológií. Je v priamom kontakte s kostným tkanivom čeľuste alebo sánky. Slúži ako podpora pre upevnenie dentálnych náhrad (napr. korunky, mostíky, celkové náhrady…).

Aby tieto náhrady mohli byť nesené implantátom, potrebujeme ešte jeden dôležitý prvok, ktorým je nadstavba implantátu, ktorá sprostredkuje priame spojenie implantátu a náhrady.
Moderná implantológia umožňuje implantáty spájať s tkanivom prostredníctvom procesu osteointegrácie (plynulé začlenenie do tkaniva). A to vďaka použitiu špeciálnych materiálov (titan / keramické materiály). Náhrady zubov implantátmi nie sú žiadna novinka, písomnosti sa datujú už zo starovekej Číny, z čias pred 4000 rokmi, kde sa jednalo o bambusové implantáty.

Predpoklady pre zabezpečenie dobrej osteointegrácie a dlhodobej stability sú v celkovom dobrom stave organizmu a tiež zdravom tvrdom a mäkkom tkanive (kosti a ďasná). V niektorých situáciách je nevyhnutná úprava mäkkých a tvrdých tkaním korekčnými operáciami, aby sme si vytvorili podmienky vhodné pre zavedenie implantátu (rôzne typy a náročnosti korečných operácií a taktiež následného hojenia).

Dobre integrovaný (vhojený) implantát v zdravom tkanive a s príslušným biomechanickým zaťažením má percentuálnu úspešnosť na urovni 93-98% po dobu 10-15 rokov.

Team STOMAHOL