Parodontológia

V našej praxi pomáhame pacientom aj s parotontologickými problémami. Parodontológia sa zaoberá ochoreniami slizníc a podporného tkaniva zubu (ďasno, kosť, cement, periodontálne vlákna), ich vznikom a následným ošetrením.

Ochorenia majú rôzne formy a príčiny. Najčastejšie sa vyskytujú v súvislosti s hygienou a so vzrastaním bakteriálneho povlaku v kombinácii so zápalovými reakciami. Stav môžu komplikovať rizikové faktory a celkové ochorenia. Neliečenie vedie k zápalom škodlivým pre celý organizmus, strate podporného tkaniva a neskôr aj k strate zubov. Aj v dnešnej dobe patrí medzi najčastejšie príčiny straty zubov.
Parodontológia taktiež zahŕňa starostlivosť o zubné impantáty, prevenciu, prípadne liečbu zápalov postihujúcich podporné tkanivo implantátu (periimplantitídy).

Team STOMAHOL