Pedostomatológia

Ošetrujeme aj tých najmenších

Vytvárame pokojné, priateľské a láskavé prostredie, a preto k nám deti prichádzajú radi a s úsmevom.

Pri ošetrovaní detí zastávame názor „child friendly therapy“ – ošetrenie bez stresu, bez bolesti. Čím znižujeme anxiozitu (pocit úzkosti), budujeme dôveru a podporujeme ďalšiu spoluprácu dieťaťa do budúcna.

Viac informácií o spôsobe ošetrovania u detí sa dozviete v našich článkoch, ktoré si môžete prečítať tu na našej stŕanke alebo v časopisoch Pre Vaše Zdravie.

Prvá návšteva stomatológa

Pri prvej návšteve sa oboznámime s celkovým zdravotným stavom. Deti majú najväčšiu obavu z neznámeho, preto im a ich rodičom názorne a trpezlivo vysvetľujeme priebeh ošetrenia. Majú možnosť zahrať sa na doktorov a vyšetriť zúbky plyšovému dráčikovi. Týmto spôsobom ich zbavujeme strachu a podporujeme detskú zvedavosť.

Hravou a nenásilnou formou vedieme deti cez prvé vyšetrenie. Malé deti môžu byť ošetrované v náručí svojich rodičov. Po analýze aktuálneho stavu chrupu, stanovíme liečebný plán. Ošetrovanie môže prebiehať v lokálnej anestézii, čím zabezpečíme bezbolestnosť zákroku, dosiahneme lepšiu spoluprácu a odbúrame strach z ďalšej návštevy. Našou najväčšou odmenou je nám úsmev na tvári pri každom ďalšom ošetrení… Z návštevy si dieťatko od nás odnáša domov malý darček, ako odmenu za statočnosť a spoluprácu.

RTG vyšetrenie chrupu

RTG vyšetrenie chrupu je nevyhnutnou súčasťou komplexného obrazu u detí. Dokáže detekovať voľným okom neviditeľné zubné kazy a ich rozsah, a tak predísť komplikáciám. Rtg má význam tiež pri odhaľovaní problémov s prerezávaním zubov a vznikom čeľustno-ortopedických anomálií chrupu. Na ich základe vieme vytvoriť veľmi presnú predstavu o budúcej liečbe a sú nám prínosom pri inštruktáži rodičov.

Prevencia je veľmi dôležitá

Poskytujeme odborné poradenstvo súvisiace s hygienou, stravovaním a prevenciou zubného kazu. Riadime sa heslom “ čistý zub sa nekazí“. Vedieme rodičov, aby nepodceňovali dôkladnú starostlivosť o dočasný chrup a nezanedbávali pravidelné preventívne prehliadky. Zdravé mliečne zuby sú veľmi dôležité a je potreba sa o ne svedomito starať. Závisí od nich správny vývoj čeľusti a sánky, ovplyvňujú prerezávanie stálych zubov a v krajných prípadoch môžu byt zdrojom infekcii vplývajúcich na celý organizmus. Ideálny vek pre absolvovanie prvej návštevy je obdobie prerezania prvého zúbka, najneskôr do 1. roku života dieťaťa.

U detí, ktorým ešte nedokážeme vysvetliť situáciu, deti traumatizované úrazom, tie ktoré potrebujú rozsiahlejšie a dlhšie trvajúce výkony s potrebou komplexnej rekonštrukcie chrupu je veľmi prínosné ošetrenie v SEDÁCII alebo v CELKOVEJ ANESTÉZII.
Touto cestou predchádzame traumatickým zážitkom.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Team STOMAHOL