Protetická stomatológia

V našej praxi realizujeme aj protetické ošetrenie chrupu. Protetická stomatológia (protetika) je špecializácia zaoberajúca sa diagnostikou, plánovaním liečby, rehabilitáciou a udržiavaním funkcie (žuvacieho aparátu), vzhľadu a zdravia pacientov pri klinických stavoch spojených so stratami, opotrebovaním alebo nedostatočným vývinom zubov. Formy náhrad môžeme rozdeliť na základné typy – fixné náhrady, ktoré po nasadení v ambulancii zostávaju trvalo spojené so zubami (korunky, mostíky…), resp. snímateľné, alebo “vyberateľné” náhrady (celkové náhrady, čiastočné náhrady).
Veľkou pomocou pre dosiahnutie estetického, funkčného a prediktabilného výsledku je digitálne plánovanie ošetrenia, DSD. Je založené na spracovanej foto a video dokumentácií s následným zosúladením plánu ošetrenia.

Team STOMAHOL