Záchovná stomatológia

Záchovná stomatológia, označovaná aj ako konzervačná stomatológia, sa zaoberá ošetrením tvrdých zubných tkanív (zubov ako takých). Zmeny tkanív môžu vzniknúť pôsobením zubného kazu alebo úrazov a ich komplikáciami. Pri ošetrení sa snažíme zachovať čo najviac z vlastného zubu, doposiaľ nepoškodených tkanív. Zubný kaz je baktériami spôsobená zmena zubu (sklovina, dentin).

Ošetrenie môže byť realizované výplňami a to buď v spoluráci s laborantom – nepriame výplne, alebo priamo vyhotovené v ambulancii. Využívame dva základné druhy materálov – plastické hmoty (kompozit, biela výplň), alebo kovový materiál (amalgam). Pri oboch materiáloch kladieme dôraz na kvalitné spracovanie.

Endodontické ošetrenie je hovorovo označované aj ako ošetrenie koreňových kanálikov. Je to sled krokov, ktoré vedú k mechanickému a chemickému opracovaniu koreňového systému, odstráneniu infekcie a zabezpečeniu ochrany pred ďalšou mikrobiálnou kontamináciou. Tento postup zahŕňa úpravu koreňových kanálikov a s tým spojené odstránenie drene (nervové tkanivo, cievy a ďalšie bunkové elementy). Po opracovaní nasleduje plnenie (obturácia), pre zabezpečenie stability ošetrenia.

Časová náročnosť ošetrenia závisí od charakteru koreňového systému. Ak sa rozvíjajúce zápalové poškodenie drene diagnostikuje včas, je možné predchádzať komplikáciám ako opuch, teplota, bolesti, prípadne strata zuba. Samotné ošetrenie môže prebiehať bezbolestne (dôležitá včasná diagnostika ). Zub sa stáva takpovediac “mŕtvy”. Po úspešnom zvládnutí tohto ošetrenia je pre celkový úspech zákroku rovnako dôležité ošetrenie korunkovej časti zuba (časti viditeľnej voľným okom).

V ideálnych podmienkach je úspešnosť endodontického ošetrenia na úrovni 93% pre obdobie 10 rokov. Pri komplikovaných ošetreniach sa úspešnosť pohybuje na úrovni 70%.

Team STOMAHOL