Detské zubné náhrady

Detské zubné náhrady

Protetická sanácia chrupu

Protetická sanácia chrupu patrí do komplexnej stomatologickej starostlivosti aj v detskom a dorastovom veku. Má svoje špecifiká, ktorými sa odlišuje od protetiky v dospelosti. Sú to predovšetkým dočasnosť a premenlivosť.

Základné funkcie detskej zubnej náhrady:

  • rehabilitačná (odhrýzanie a rozmeľňovanie potravy)
  • estetická
  • napomáha správnej fonácii a výslovnosti
  • napomáha optimálnemu vývinu zubov a ich prerezaniu
  • podporuje rast zubných oblúkov
  • vytvára podmienky pre správny vzťah medzi čeľusťou a sánkou
  • podporuje rast čeľustných kostí
  • zabezpečuje miesto pre trvalý chrup
  • vytvára podmienky pre protetiku v dospelosti

Detské zubné náhrady majú byť konštruované tak, aby ich bolo možné nahradiť/vymeniť, nesmú brzdiť vývin a rast zubných oblúkov.

Protetické náhrady u detí sa delia na:

Fixné náhrady

Medzerníky – pri vynútenej indikácii predčasnej extrakcie mliečneho zuba v zadnom úseku chrupu je potrebné zabezpečiť udržanie medzery pre erupciu trvalého zuba.

Gropperové zariadenie – dokáže nahradiť jeden alebo viac zubov po pred-časnej strate rezákov.

Snímateľné náhrady

Ide o zvláštny typ snímateľnej náhrady – doskové náhrady. Sú rozšírené na celé podnebie, teda majú plný rozsah podnebnej , príp. lingualnej (jazykovej) dosky. Ich súčasťou nie sú žiadne drôtené spony. Spomínaný rozsah doskových náhrad zabezpečuje tzv. retenciu (udržanie náhrady na svojom mieste tak, že sa nebude uvoľňovať, padať). Pre zvýšenú retenciu náhrady je vhodné odporučiť aj jej podlepenie niektorým z komerčne dostupných lepidiel. Snímateľné náhrady môžu byť v spolupráci s ortodontistom doplnené o ortodontické prvky.

Hlavné zásady k indikácii zhotovenia zubných náhrad u detí:

– vek pacienta aspoň 3 roky, prípadne starší – pre potrebu bazálnej spolupráce pri odtlačkoch, ľahšie zvykanie si na náhradu

– schopnosť dodržiavať zásady správnej dentálnej hygieny v zostatkovom chrupe a špeciálnej starostlivosti o zubnú náhradu

–schopnosť rodiča chodiť s dieťaťom na pravidelné prehliadky a kontroly pre nutnosť výmeny náhrady v dôsledku zmenených pomerov pri raste čeľustí.

Nitrianska zubná ambulancia STOMAHOL sa venuje aj stomatologickej protetike, ktorá sa zaoberá náhradou chýbajúcich alebo poškodených zubov.

Ak si chcete pozriet printovú verziu tohto článku, kliknite sem