Zubný kaz v mliečnom chrupe

Zubný kaz v mliečnom chrupe

Zubný kaz je najčastejšie ochorenie tvrdých zubných tkanív. Jedná sa o lokalizované ochorenie, ktoré vzniká spolupôsobením potenciálne patogénných mikroorganizmov a vonkajších faktorov. Podľa stupňa závažnosti sa kaz prejavuje rôznou symptomatológiou. Postihuje nielen trvalé zuby, ale aj mliečny chrup a to dokonca už po prerezaní prvých zubov (obdobie 0,5 – 3 rokov).

Kazivý proces sa v mliečnom chrupe šíri rýchlo, často býva ohrozená zubná dreň. Je to dané faktormi, ktorými sa mliečne zuby líšia od trvalých:

 • Menšia veľkosť
 • Tenšie vrstvy – sklovina a dentin
 • Rozsiahla, široká komora pre nervovo – cievny zväzok – DREŇ
 • Postupná mineralizácia, dozrievanie skloviny v priebehu prvých rokov života dieťaťa od prerezania zuba do dutiny ústnej (mliečne zuby po prerezaní do dutiny ústnej nie sú úplne mineralizované)

Ošetrenie u detí je zložitejšie, musí rešpektovať morfologické a biologické zvláštnosti a spôsob ošetrenia podriadiť štádiu vývoja, v ktorom sa zuby i celý chrup nachádzajú.

Najčastejšie miesta vzniku zubného kazu:

Jamky a ryhy na žuvacích plôškach

Plôšky v bode kontaktu zubov (medzizubné priestory) – tieto kazy považujeme za skryté, pretože voľným okom sú mnohokrát nezistiteľné. Je to spôsobené rozdielnou farbou mliečnych zubov oproti trvalým. Voľným okom sú spravidla viditeľné až pri veľkom poškodení zuba s ohrozením jeho vitality. Preto aj v mliečnom chrupe majú RTG snímky diagnostický význam. Na zníženie rizika vzniku medzizubného kazu u detí je doporučené použivanie interdentálných pomôcok (dentálna niť, mdzizubné kefky). Riziko týchto kazov závisí aj od usporiadanosti zubov, čím sú viac v tesnom kontakte tým stúpa.

Vonkajšie plôšky na zuboch v zadnom (na stoličkách) a v prednom úseku. Známy je tzv. fľaškový, cumlíkový kaz, alebo kaz z kojenia, alebo tiež nazývaný „kaz kojeneckej fľaše“ (z ang. Early Childhood Caries ECC – kaz raného detstva). Je spôsobený hlavne intenzívnym a protrahovaným pôsobením cukru na tvrdé zubné tkanivá, hlavne počas spánku. Hovoríme ale o ňom ako o multifaktoriálnom ochorení, kde sa spája viacero faktorov ktoré ovplyvňujú jeho vznik:

 • spomínané dlhé pôsobenie cukrov
 • hygiena dutiny ústnej
 • výživa
 • baktérie
 • návyky spojené so životným štýlom

Po prvom objavení sa bielych kriedových škvŕn na sklovine, sa kariezny proces rýchlo šíri po vonkajšej ploche najčastejšie predných zubov (rezákov) a následne po celom obvode zuba. Vznikajú tak rozsiahle plošné defekty a dochádza k deštrukcii korunky zuba. Zub akoby sa odlamoval, štiepal. Podobný kariezny proces môže postihnúť aj zuby v zadnom úseku. Existuje stále viac dôkazov, že EEC má vážny vplyv na celkové zdravie a pohodu dieťaťa. Sú zaznamenané zmeny v stravovacích návykoch, nutričného stavu, spánkového režimu, zmenený temperament dieťaťa, rast a vývoj dieťaťa, halitóza (zápach z úst). Rodičia postihnutých detí vedia najlepšie s akými ťažkosťami a odmietaním prijímajú potravu.

Zanedbanie starostlivosti o mliečny chrup môže byť príčinou nepríjemných lokálnych a celkových komplikácií a viesť k následkom na trvalom chrupe. Predčasne vytiahnuté zuby môžu spôsobiť rečové poruchy, poruchy pri raste čeľuste a sánky, problémy pri prerezávaní trvalých zubov, vytvárajú sa podmienky pre stesnanie a nepravidelnosti v postavení trvalých zubov. Neošetrené mliečne zuby spôsobujú dieťaťu ťažkosti, ktoré môžu prebiehať až formou zápalových komplikácií (opuch, fistula – kanál, ktorým vyteká hnis, resorbcia – strata kosti) a bolesti.

Prevencia prípadne skorá diagnostika a ošetrenie malých kazov je dôležitá. Ošetrenie pokročilejších lézií je častokrát veľmi komplikované vzhľadom aj na obmedzenú spoluprácu dieťaťa. U zanedbaných mnohonásobných kazov je ošetrenie náročné a môže viesť až k psychickej traumatizácii, ktorá je príčinou zlej spolupráce – dieťa odmieta ošetrenie, je plačlivé a bojazlivé.

Rizikové faktory tvorby zubného kazu:

 • Orálna hygiena – základom hygieny je správne používanie mechanických pomôcok (kefka, medzizubná kefka, niť). (Až) na druhom mieste sú akékoľvek chemické doplnky (pasta a ústne vody)
 • Stravovacie návyky (charakter stravy a vyváženosť) – dôležitý charakter stravy, vyváženosť, pestrá strava. Taktiež pozor na nápoje, obmedziť sladené nápoje aj v priebehu dňa
 • Príjem cukrov
 • Podávanie sladených nápojov, mlieka pred spaním a v priebehu noci
 • Užívanie liekov obsahujúcich cukry (sirupové formy)

Detské zuby sú v živote dieťaťa veľmi dôležité. Dôsledná a pravidelná starostlivosť o chrup v prvých rokoch života stavajú základ pre celoživotné optimálne orálne zdravie

Významné funkcie zdravého mliečneho chrupu:

 • Podpora rastu čeľustných kostí a sánky
 • Udržanie priestoru pre trvalé zuby (v opačnom prípade trvalý zub bojuje o svoje miesto a môže dôjsť k jeho vysunutiu zo zuboradia, zmene jeho uloženia v dutine ústnej a prípadne obmedzenia rastu ďalších susedných trvalých zubov)
 • Estetická funkcia
 • Podpora správnej artikulácie a fonácie (problémy pri vyslovovaní istých hlások, napr. šušlanie)
 • Mastikačná funkcia – hryzenie a mechanická úprava potravy v ústnej dutine

Detské zuby sú v živote dieťaťa veľmi dôležité. Dôsledná a pravidelná starostlivosť o chrup v prvých rokoch života je základ pre celoživotné optimálne orálne zdravie. Len zdravý zub plní svoju funkciu. Zuby deštruované kazom, ponechané voľne, nedržia miesto pre trvalý zub a sú zdrojom fokálnej (ložiskovej) infekcie. Včasná prvá návšteva zubného lekára je najlepším preventívnym krokom ako zaistiť, aby dieťa malo od začiatku správny základ orálneho zdravia. V súčasnosti sa odporúča navštíviť zubného lekára v čase od prerezania prvého zúbka do dutiny ústnej alebo do 12. mesiaca veku dieťaťa. Stomatológ má príležitosť k dôkladnému vyšetreniu, posúdeniu rizík a podaniu základných informácií týkajúcich sa orálneho zdravia. Je veľmi prínosné, ak sa dieťa zoznámi so svojím zubným lekárom skôr ako začnú problémy.

VÝZNAM OŠETRENIA MLIEČNYCH ZUBOV JE NEPOCHYBNÝ
A kedy začíname čistiť? Hneď ako nám vykukne prvý zubok.
Ako? Pravidelne a hravou formou.

Držíme palce :-)

MDDr. Barbora Džafičová
Stomahol s.r.o. Nitra

Ak si chcete pozriet printovú verziu tohto článku, kliknite sem