RTG vyšetrenie

RTG vyšetrenie chrupu je dôležitá súčasť komplexného vyšetrenia, pomáha pri stanovení diagnózy, liečebného plánu a tiež priebehu a výsledku ošetrenia.
V našej praxi vykonávame extraorálne a intraorálne RTG vyšetrenie.

Extraorálne OPG snímky nám ponúkajú komplexný prehľad o zuboch, kĺboch, prínosových dutinách a priľahlých štruktúrach. 3D vyšetrenie (CBCT – Cone Beam Computer Tomografia, slúži na spresnenie vyšetrenia a pomáha určiť vzájomný vzťah štruktúr v 3D pohľade).

Intraorálne vyšetrenie, ktoré zahŕňa periapikálne snímky (sú sučasťou napr. koreňového ošetrenia) a záhryzové snímky (BTW), ktoré slúžia pre posúdenie kazovej aktivity, stavu výplní a rozsahu parodontitídy.

Team STOMAHOL