Články

Child friendly therapy

Korunky na mliečne stoličky

Hall technika je technika ošetrenia zubov mini-invazívnou metódou, ktorá používa preformované korunky z chirurgickej ocele na ošetrenie kazov mliečnych stoličiek, uložením správne zvolenou veľkosťou korunky cez zub a uzatvorením kazu v zube s použitím špeciálneho cementu.

Detské zubné náhrady

Protetická sanácia chrupu

Protetická sanácia chrupu patrí do komplexnej stomatologickej starostlivosti aj v detskom a dorastovom veku. Má svoje špecifiká, ktorými sa odlišuje od protetiky v dospelosti. Sú to predovšetkým dočasnosť a premenlivosť.

Herpes simplex labialis (opar pery)

Herpes simplex labialis je označenie pre zápal pery vyvolaný vírusom herpes simplex. Rozlišujeme geneticky blízko príbuzne vírusy HSV1 a HSV2. Nakazenie obyvateľstva HSV1je viac ako 90%.   (HSV1- ochorenia nad líniou pásu).

Halitosis – často nepríjemná a tabuizovaná téma

Halitosis alebo foetor ex ore je ľudovo nazývaný aj zápach z úst. Je problémom, pri ktorom sa v dychu vyskytuje zjavne nepríjemný zápach. To môže viesť k úzkosti u postihnutého, často spojenej s depresiou a príznakmi obsedantno-kompulzívnej poruchy.

Mýty v detskej stomatológii

Len zdravý zub plní svoju funkciu

Postupne všetky mliečne zuby vypadnú a zúbková víla uvidí všetkých 20 zubov Vášho dieťaťa, ale do tej doby zohrávajú významnú funkciu v jeho vývoji. Dôsledná a pravidelná starostlivosť o chrup v prvých rokoch života je základ pre celoživotné optimálne orálne zdravie. Nedajte sa preto oklamať mýtmi, ktoré v spoločnosti o detských zúbkoch ešte stále kolujú…