Zubné implantáty

Zubné implantáty

Trápi Vás stratený zub? Neúplný chrup nie je iba estetickým problémom…
Zubný implantát (známy aj ako kostný implantát alebo fixtúra), je komponent využívaný
v chirurgickom obore – implantológii, určený na náhradu jedného alebo viacerých stratených zubov. Je v priamom kontakte s kostným tkanivom čeľuste alebo sánky. Slúži ako podpora pre upevnenie dentálnych náhrad, ktorými môžu byť korunky, mostíky alebo celkové náhrady. Aby tieto náhrady mohli byť nesené implantátom, potrebujeme ešte jeden dôležitý prvok, ktorým je nadstavba implantátu. Tá sprostredkuje priame spojenie implantátu a náhrady.

Materiály používané v modernej implantológii

Moderná implantológia umožňuje implantáty spájať s tkanivom prostredníctvom procesu osteointegrácie, čo predstavuje plynulé začlenenie do tkaniva. Toto je možné aj vďaka použitiu špeciálnych materiálov – titánových alebo keramických implantátov. Náhrady zubov implantátmi nie sú žiadnou novinkou, písomnosti sa datujú už zo starovekej Číny, z čias pred 4000 rokmi, kde používali bambusové implantáty. Ošetrenie implantátmi je nadstavbové ošetrenie, preto je dôležité vychádzať z ošetrených zubov a ďasien, teda zo stavu bez kazov a zápalov. Zo strany pacienta je žiadúca a nutná dôkladná spolupráca pri hygiene a uržateľnosť hygienickej úrovne. Kontraindikácie a rizikové skupiny Predpoklady pre zabezpečenie dobrej osteointegrácie a dlhodobej stability sú v celkovom dobrom stave organizmu a tiež v zdravom tvrdom a mäkkom tkanive (kosti a ďasná). Tak ako každý chirurgický zákrok, aj implantácia musí byť vhodne indikovaná. Má svoje absolútne kontraindikácie, ktorými sú pacienti po chemoterapii, rádioterapii, po náhradách chlopní, endokarditídach, s vrodenými kardiálnymi ochoreniami, dialyzovaní, po transpaltáciách a užívajúci intravenózne bisfosfonáty. K relatívnym kontraindikáciam patria diabetes melitus, HIV, chronické renálne ochorenia, užívanie perorálnych bisfosfonátov. Potenciálnym rizokom pre ošetrenie implantátmi je gastroezofageálny reflux, užívanie glukokortikoidov, hypertenzia, epilepsia, vysoké hladiny INR a fajčenie. Dolnou vekovou hranicou je 18 až 19 rokov. V niektorých situáciách je nevyhnutná úprava mäkkých a tvrdých tkanív korekčnými operáciami, aby sme si vytvorili podmienky vhodné pre zavedenie implantátu (rôzne typy a náročnosti korečných operácií).

Ošetrenie zubnými implantátmi je viacfázové

Prvá fáza predstavuje chirurgické zavedenie implantátu. Rozsah a náročnosť zákroku závisí od počtu a miesta zavedení implantátov. Nasleduje hojenie a tzv. prijatie implantátu organizmom. Vplyvom tlaku implantátu na okolie nastane zmena tkaniva, ktoré sa vďaka imunitnému systému premení na kosť a implantát sa osteointegruje. V závislosti od zákroku hojenie trvá v priemere 3 mesiace. Druhou fázou zákroku je práca s mäkkým tkanivom (ďasnom) okolo implantátu, aby sa zabezpečil estetický vzhľad, funkčnosť a trvácnosť celej práce. V závislotsi od rozsahu úprav ďasna sa môže doba hojenia predĺžiť. Následne sa v tejto fáze pomocou odtlačku skopíruje existujúca situácia pre zubného laboranta, ktorý podľa modelu situácie, po konzultácii s ošetrujúcim
lekárom vyhotovuje typ náhrady určenú pre danú situáciu.

Úspešnosť a životnosť implantátov

Posledným krokom je odovzdanie definitívnej práce a poučenie pacienta. Je to dôležitá fáza ošetrenia, kde je pacient poučený o type odovzdanej náhrady a taktiež o potrebnej starostlivosti. Ak chceme zabezpečiť dlhodobú trvácnosť náhrady, je veľmi dôležité dodržiavať pokyny lekára a rešpektovať odporúčané intervaly návštev pre kontrolu stability výslednej práce. Na rozdiel od zuba, ktorý je uložený v zubnom lôžku, spojenie implatátu a kosti je rigídne spojenie. Lekár je ten, kto nastavuje presný dosad náhrady a vzájomný vzťah zubov pri záhryze. Nemenej dôležitý je pacient, ktorý sa obzvlášť pri rozsiahlych rekonštrukciách zoznamuje s novými podmienkami a snaží sa obmedziť parafunkcie (zatínanie a škrípanie zubov) a taktiež celkový tlak pri jedení
v počiatočných fázach. Propriocepcia je totiž rozdielna v porovnaní so zdravým zubom. Implantát nepredstavuje žiaden zázrak, nie je doživotným riešením, ale dôslednou starostlivosťou o zhotovenú náhradu vieme zabezpečiť jej dlhodobú životnosť. Dobre integrovaný (vhojený) implantát v zdravom tkanive s príslušným biomechanickým zaťažením má percentuálnu úspešnosť na úrovni 93 až 98% po dobu 10 až 15 rokov.

MUDr. Vladimír Holec
komplexné stomatologické služby

Ak si chcete pozriet printovú verziu tohto článku, kliknite sem